Privacyverklaring

Irmare Yoga & meer, gevestigd aan de Meenteweg 59 9626 BE te Schildwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Irmare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@irmare.nl

Persoonsgegevens die Irmare verwerkt
Irmare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Irmare verwerkt:

 • voor en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • je beroep
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over jouw activiteiten op de website van Irmare

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

 • gegevens over je gezondheid die je verstrekt
 • gegevens over je welzijn die je verstrekt naar aanleiding van gesprekken, per mail of via de berichtenservice van je telefoon.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Irmare je persoonsgegevens

 • het afhandelen van jouw betaling
 • het verzenden van de nieuwsbrief
 • je te kunnen bellen, e-mailen of tekstberichten via je telefoon sturen indien dit nodig is om de werkzaamheden die Irmare aanbiedt uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van de diensten en productenIrmare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  Naast de wettelijke bewaar termijnen van 7 jaar zal Irmare persoonsgegevens bewaren voor verwerking tijdens de duur van jouw afname van de diensten. Je e-mailadres wordt opgeslagen voor het verzenden van de nieuwsbrief zolang je aangemeld bent. Je kunt je aanmelding annuleren door je af te melden via de nieuwsbrief. Irmare verstrekt jouw gegevens niet aan derden, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dan kun je denken aan de verwerking van je gegevens aan het administratiekantoor of de belastingdienst.
  Jouw persoonsgegevens staan alleen in beveiligde documenten op een beveiligde computer en zijn uitsluitend toegankelijk voor Irma Boer van Irmare.Irmare gebruikt alleen technische en functionele cookies en analystische cookies die geen inbreuk maken op je pricacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Irmare hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Algemene Voorwaarden Irmare – Yoga & meer 

Algemeen
Irmare Yoga & meer is een vestiging van Irma Boer en is geregistreerd bij de KVK onder nummer 02099803.
De studio is gevestigd aan de Meenteweg 59, 9626 BE Schildwolde.

Artikel 1 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door deelname aan de activiteiten van Irmare en het afgeven/toesturen van het door de deelnemer ingevulde en ondertekende inschrijfformulier van Irmare.

Artikel 2 – Deelname
2.1 Deelname, aanmelding en inschrijving voor één van de lessen betekend akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

2.2 De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere deelnemer, er wordt in geen enkel geval uitzondering gemaakt.
2.3 Irmare behoudt zich het recht voor deelnemers de deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.
2.4 Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van de docente is er de mogelijkheid van inhalen van de les op een door Irmare bepaald alternatief tijdstip.

Artikel 3 – Eigen risico en aansprakelijkheid
3.1 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. De deelnemer aan een les, oefent op eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om bij twijfel van te voren bij een deskundige informatie in te winnen bij medische klachten en/of blessures.

3.2 Irmare is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
3.3 Elke deelnemer dient alle lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Deelname is alleen mogelijk indien de gezondheid van de deelnemer geen belemmering vormt.

Artikel 4 – Cursus en betaling
4.1 Het cursusjaar is verdeeld over drie periodes en per periode geldt een bepaald vastgesteld bedrag. Het cursusgeld staat vermeld op de website en wordt aangekondigd in de nieuwsbrieven.

4.2 Het cursusgeld per periode dient in de eerste week van die periode overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL75 ABNA 0834211238 onder vermelding van de naam van de deelnemer.
4.3 Restitutie door afmelding van de cursus voor het einde van de periode of restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren in dezelfde periode, mits de les alvorens is afgemeld bij Irmare en er plek is. De mogelijkheid om gemiste lessen in te halen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4 Gemaakte individuele afspraken die niet door kunnen gaan, dienen door de deelnemer minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Wordt er binnen 24 uur door de deelnemer afgemeld, dan worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Artikel 5 – Overig
5.1 Irmare behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

5.2 Irmare behoudt zich de vrijheid de lestijden & data te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen worden aan de deelnemer kenbaar gemaakt.

Artikel 6 – Persoonsgegevens
6.1 Irmare verzamelt persoonsgegevens en deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

6.2 Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan het e-mail bestand van Irmare en ontvangt de deelnemer informatie over Irmare per e-mail en/of nieuwsbrief. Uitschrijving is mogelijk via info@irmare.nl. Tevens kan de deelnemer zich via de nieuwsbrief uitschrijven, door op de link afmelden te klikken.

Artikel 7 – Toepasselijkheid en geschillen
7.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Irmare en de deelnemer. Het gaat dan om deelname aan lessen | workshops | individuele sessies | massages | trainingen en andere vormen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

7.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Irmare.
7.3 Alle overeenkomsten tussen Irmare en de deelnemer worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank Noord-Nederland.

Bij deelname, aanmelding en inschrijving gaat de cursist automatisch
akkoord 
met deze algemene voorwaarden.