Privacyverklaring

Irmare Yoga & meer, gevestigd aan de Meenteweg 59 9626 BE te Schildwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Irmare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@irmare.nl

Persoonsgegevens die Irmare verwerkt
Irmare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Irmare verwerkt:

 • voor en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • je beroep
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over jouw activiteiten op de website van Irmare

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

 • gegevens over je gezondheid die je verstrekt
 • gegevens over je welzijn die je verstrekt naar aanleiding van gesprekken, per mail of via de berichtenservice van je telefoon.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Irmare je persoonsgegevens

 • het afhandelen van jouw betaling
 • het verzenden van de nieuwsbrief
 • je te kunnen bellen, e-mailen of tekstberichten via je telefoon sturen indien dit nodig is om de werkzaamheden die Irmare aanbiedt uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van de diensten en productenIrmare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  Naast de wettelijke bewaar termijnen van 7 jaar zal Irmare persoonsgegevens bewaren voor verwerking tijdens de duur van jouw afname van de diensten. Je e-mailadres wordt opgeslagen voor het verzenden van de nieuwsbrief zolang je aangemeld bent. Je kunt je aanmelding annuleren door je af te melden via de nieuwsbrief. Irmare verstrekt jouw gegevens niet aan derden, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dan kun je denken aan de verwerking van je gegevens aan het administratiekantoor of de belastingdienst.
  Jouw persoonsgegevens staan alleen in beveiligde documenten op een beveiligde computer en zijn uitsluitend toegankelijk voor Irma Boer van Irmare.Irmare gebruikt alleen technische en functionele cookies en analystische cookies die geen inbreuk maken op je pricacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Irmare hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Algemene Voorwaarden Irmare – Yoga & meer 

 1. Deelname

 • Deelname, aanmelding en inschrijving voor één van de lessen betekend akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 • De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere cursist, er wordt in geen enkel geval uitzondering gemaakt.
 • Irmare behoudt het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.
 • Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van de docente is er de mogelijkheid van inhalen van de les op een door Irmare bepaald alternatief tijdstip.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De deelnemer aan een les, oefent op eigen risico. Informeer van te voren bij een deskundige bij medische klachten of blessures.
 • Irmare is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.
 • Elke cursist dient alle lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt.

3. Cursus en betaling

 • Het cursusgeld is het vooraf bepaalde bedrag zoals dat vermeld staat op de website en in de meest recente folders.
 • Het cursusjaar is verdeeld over drie periodes en per periode geldt een bepaald vastgesteld bedrag. Deze periodes staan op de website en zijn te vinden in het centrum.
 • Het cursusgeld per periode dient de eerste les van die periode contant betaald te worden of overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL75 ABNA 0834211238 onder vermelding van je naam.
 • Houd er rekening mee dat wanneer je het inschrijfformulier niet ingevuld hebt ingeleverd en wanneer je niet de eerste les het cursusbedrag betaald hebt, je gereserveerde plaats vergeven kan worden aan iemand anders.
 • Restitutie door afmelding van de cursus voor het einde van de periode of restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren in dezelfde periode, mits de les alvorens is afgemeld bij Irmare en er plek is.De mogelijkheid om gemiste lessen in te halen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Bij annulering van een gemaakte afspraak door de deelnemer, dient de deelnemer minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken dat de afspraak niet gevolgd kan worden. Wordt er binnen 24 uur door de deelnemer afgemeld, dan worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

Bij deelname, aanmelding en inschrijving voor één van de lessen gaat de cursist automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden Irmare – Yoga & meer Individuele Sessies

1. Deelname

 • Aanmelding, inschrijving en/of deelname aan de Individuele sessies betekent automatisch akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 • De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere cliënt, er wordt in geen enkel geval uitzondering gemaakt.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De cliënt (deelnemer) neemt deel aan de sessies op eigen risico. Informeer van te voren bij een deskundige (huisarts) bij medische klachten of blessures.
 • Irmare is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cliënt, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk en/of psychisch letsel voor, tijdens of na de sessie(s).
 • Elke cliënt dient alle lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de huisarts en de behandelaar (Irma Boer). Ook als dit niet relevant lijkt.
 • De Individuele sessies werken aanvullend en vervangen niet de reguliere zorg.

3. Inhoud sessies en Betaling

 • De kosten voor het standaardpakket voor de Individuele sessies bedragen € 305. Er kan ook een andere afspraak worden gemaakt. Daarbij gelden de kosten van € 55 per intake van 1,5 uur en € 50 per sessie van 1 uur.
 • De kosten voor de Individuele sessies dienen binnen 2 weken na de intakesessie te worden voldaan op rekeningnummer NL75 ABNA 0834211238 ten name van Irma Boer en onder vermelding van de naam van de deelnemer.
 • De inhoud van het standaardpakket van de Individuele sessies bestaat uit een intakesessie en 5 sessies van 1 uur op een gezamenlijk te bepalen dag en tijdstip.
 • Indien nodig en wenselijk kan na afloop van de 5 gevolgde sessies besloten worden tot verlenging met één of meerdere sessies. Per sessie bedragen de kosten € 50 per uur.
 • Bij annulering van de gemaakte afspraak door de deelnemer, dient de deelnemer minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken dat de sessie niet gevolgd kan worden. De sessie wordt dan op een nader te bepalen moment alsnog gevolgd. Wordt er binnen 24 uur afgemeld, dan zullen de kosten van de desbetreffende sessie in rekening worden gebracht.
 • De deelnemer is zich er van bewust dat de kosten van de Individuele sessies voor eigen rekening komen en niet te verhalen zijn op de afgesloten zorgverzekering.

 

Bij deelname, aanmelding en inschrijving voor de Individuele Begeleiding en/of Yogatherapie gaat de
cliënt automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden