“Laat het verleden niet herleven, vestig je hoop niet op de toekomst
want het verleden ligt achter ons en de toekomst is nog niet gekomen.
Wie steeds de actuele toestand ziet, laat hij zonder erin verstrikt te raken
en zonder van zijn stuk te raken hem kennen en altijd erbij blijven.
Vandaag moet men zich inspannen; wie weet is men morgen dood.
Met de dood en zijn grote leger valt niet te onderhandelen.

Iemand die zo vol overgave leeft, niet-aflatend bij dag en bij nacht,
hem waarlijk noemt de vredige wijze….iemand die gezegend is met één passie”.
(Boeddha – naar een vertaling van Jan de Breet en Rob Janssen, 2005) 

In een mensenleven kunnen er allerlei zaken spelen, waardoor er een bepaalde mate van spanning wordt ervaren. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat er dingen niet gaan zoals je wilt, of omdat je door ziekte of te veel stress weinig energie hebt. Gevoelens van machteloosheid, ongelukkig zijn, in de put zitten en blijven malen kunnen dan sterk aanwezig zijn. Veel mensen kennen dit als een rusteloze opeenvolging en een door elkaar heenlopen van gedachten in je geest. Dit gaat meestal ook samen met gespannenheid in (delen van) je lichaam.
Mindfulness wil zeggen, dat je een moment de rust en tijd neemt om op te merken wat er in je omgaat. Het gaat om het opmerken van datgene wat er in je leeft, zonder daarover te oordelen.
Zo kun je ruimte scheppen. Het gaat om aandachtig opmerken wat er in je leeft en stukje bij beetje gaan toelaten dat je er als mens mag zijn, zonder voorwaarden.

Hoe werkt mindfulness?
Ervaringen kunnen plezierig zijn of onplezierig. Bij de beoefening van mindfulness reageer je daar niet op met een oordeel zoals ‘dit is goeden dat is fout’. De beweging van je adem helpt hierbij als een ankerpunt om met je aandacht in het hier en nu te blijven. Zo ontstaat er een open en vriendelijke aandacht voor wie je bent als mens en voor wat er in je omgaat. Enkel maar gewaar zijn wat je ervaart, zonder daar tijdens de oefening iets mee hoeven te gaan doen en zonder te hoeven (ver)oordelen. De ervaring leert dat er na geregelde beoefening zo meer rust en ruimte komt in je geest.

Wat kan mindfulness je opleveren?

 • Meer zorgzaamheid voor jezelf.
 • Beter leren omgaan met negatieve gedachten en gevoelens.
 • Meer plezier en meer balans in je leven.
 • Op actieve wijze zelf werken aan je lichamelijke en geestelijke welzijn.
 • Bevordert zelfvertrouwen.
 • Er ontstaat op den duur minder stress

Mindfulness bij Irmare bestaat onder andere uit:

 • Verheldering
 • Training
 • Begeleiding
 • Ondersteuning

De onderwerpen die aan bod komen zijn: respect en eigenwaarde (het aanleren van de basishouding zodat je respectvol en met mildheid jezelf kunt benaderen), zijn in het NU, ruimte creëren (leren luisteren en omgaan met heftige emoties en prikkels) en thema’s als tijd – gedachten – geluk.

Werkwijze

 1. intakegesprek
 2. vaststellen behandelplan
 3. vervolgsessies ondersteunt door cursusmateriaal, adem- en ontspanningsoefeningen, eventueel yoga & meditatie.

Tarieven Mindfulness:
intakegesprek van 1 uur: € 55
vervolgsessies van 1 uur:   € 50 (met een minimum van 5 sessies)