Het yogaseizoen 2023/2024 bestaat uit 41 weken les. Deze 41 weken zijn verdeeld over 3 periodes:

  • Periode I: 15 weken les € 180  (inclusief Btw) = 15 lessen van 75 minuten voor € 12 per les (van maandag 4 september 2023 t / m vrijdag 20  december 2023
  • Periode II: 13 weken les € 156 (inclusief Btw) = 14 lessen van 75 minuten voor € 12 per les (van maandag 8 januari 2024 t / m vrijdag 5 april 2024).
  • Periode III: 13 weken les € 156 (inclusief Btw) = 14 lessen van 75 minuten voor € 12 per les (van maandag 8 april 2024 t / m vrijdag 19 juli 2024).

In termijnen betalen is mogelijk. Neem vooral contact op voor de mogelijkheden.

Wanneer je deelneemt aan de lessen, dient het bedrag in de eerste week van de start van jouw eerste les, overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL75 ABNA 0834211238  ten name van Irma Boer. Graag je naam vermelden bij je overschrijving.
Irmare hanteert Algemene Voorwaarden, waar iedereen zich aan dient te houden. Voor de Algemene Voorwaarden zie onder het menu-item CONTACT.

LET OP: De lesweken vallen buiten de schoolvakanties:

  • Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2023
  • Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
  • Voorjaarsvakantie:17 februari t/m 25 februari 2024
  • Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2024
  • Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september

Losse les (maandag t / m vrijdag): € 15 en voor mensen die al wekelijks lessen volgen € 12,50.

Ayurvedische Yoga Massage: 90 minuten voor € 70 (incl. 21 % btw)