Het yogaseizoen 2022/2023 bestaat uit 41 weken les. Deze 41 weken zijn verdeeld over 3 periodes:

  • Periode I: 14 weken les € 168 (inclusief Btw) = 14 lessen van 75 minuten voor € 12 per les (van maandag 5 september 2022 t / m vrijdag 16 december 2022.
  • Periode II: 14 weken les € 168 (inclusief Btw) = 14 lessen van 75 minuten voor € 12 per les (van maandag 19 december 2022 t / m vrijdag 26 maart 2023).
  • Periode III: 13 weken les € 156 (inclusief Btw) = 14 lessen van 75 minuten voor € 12 per les (van maandag 29 maart 2023 t / m vrijdag  21 juli 2023).

In termijnen betalen is mogelijk. Neem vooral contact op voor de mogelijkheden.

Wanneer je deelneemt aan de lessen, dient het bedrag in de eerste week van de start van jouw eerste les, overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL75 ABNA 0834211238  ten name van Irma Boer. Graag je naam vermelden bij je overschrijving.
Irmare hanteert Algemene Voorwaarden, waar iedereen zich aan dient te houden. Voor de Algemene Voorwaarden zie onder het menu-item CONTACT.

LET OP: De lesweken vallen buiten de schoolvakanties:

  • Herfstvakantie: 15 oktober t/m 23 oktober 2022
  • Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
  • Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
  • Meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2023
  • Zomervakantie: 22 juli t/m 3 september

Losse les (maandag t / m vrijdag): € 15 en voor mensen die al wekelijks lessen volgen € 12,50.

Ayurvedische Yoga Massage: 90 minuten voor € 67,50 (incl. 21 % btw)